Video.png

Heraklith®
Brandwerende isolatie

Brandwerende isolatie

Brandwerende isolatie heb je in verschillende soorten en maten. Hoewel het Nederlandse bouwbesluit nog geen bijzonder hoge eisen stelt aan brandveiligheid, is het enorm van belang om kwalitatief hoogwaardig materiaal te gebruiken. De keuze in isolatie kan tijdens een brand het verschil tussen leven en dood zijn. Heraklith produceert daarom ook goed brandwerend materiaal. 

Brandwerende isolatie: Waarom is het belangrijk?

Na elke grote brand is brandveiligheid een item dat terugkomt in het nieuws. Zembla besteedde in 2018 nog een uitzending aan brand gerelateerd aan de toepassing van isolatiematerialen in de bouwpraktijk. 

De intense hitte van een brand zorgt er niet alleen voor dat materiaal verbrand, maar het kan ook schade toebrengen aan de (draag)constructie van een gebouw. Dat levert direct gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners of gebruikers van het gebouw.


Brandklasse en brandweerstand Heraklith houtwol

Om schade en risico's bij brand te voorkomen heeft Heraklith brandwerende isolatieplaten ontwikkeld. Dit zijn bijvoorbeeld het A2 Afbouwpaneel en de Tektalan A2 houtwolplaten. Deze houtwolplaten bieden een constructie een goede brandweerstand. Door de constructie optimaal te beschermen, blijft de veiligheid van de bewoners of gebruikers van het gebouw gewaarborgd. Vooral in vluchtroutes en openbare verblijfruimtes is brandveiligheid van groot belang. 

Bovendien smelten de houtwolplaten niet, is er geen druppelvorming (D0) en is er in geval van een brand slechts zeer geringe rookontwikkeling (S1).
 

Meer weten over de terminologie van brandveiligheid? 

Brandveilig afbouwen met houtwol

Heraklith loopt voorop met een uitstekende brandklasse en brandweerstand voor houtwolplaten. We adviseren u graag over  de juiste montage en bevestigingsmiddelen bij brandwerende toepassingen. Heeft u toch nog vragen welke isolatie materiaal het beste werkt voor uw project? Neem gerust contact met ons op.